« takaisin

Risteilykeskuksen erityisehdot


Nämä ovat Risteilykeskuksen erityisehdot, joita sovelletaan 30.6.2018 mennessä tehtyihin varauksiin. Tutustu uusiin erityisehtoihin täältä!

 

Nämä erityisehdot koskevat Travel Specialist Group Oy:n (myöh. ”matkanjärjestäjä”) risteilypohjaisia valmismatkoja. Valmismatkalla tarkoitetaan yhdistettyyn hintaan paketoitua matkaa, johon sisältyy risteilyn lisäksi ainakin kuljetus tai majoitus. Erikseen varatut risteily ja lennot tai majoitus eivät muodosta valmismatkaa. Tällöin noudatamme kunkin palveluntarjoajan omia maksu- ja peruutusehtoja.

Sopimuksen syntyminen ja maksuehdot

Matkasopimus syntyy, kun matkustaja tilattuaan matkan maksaa varausmaksun 300 €/hlö. Varausmaksu on suoritettava 7 vuorokauden kuluessa matkan varaamisesta. Mikäli matka varataan online-varausjärjestelmästä, varausmaksu on suoritettava varauksen teon yhteydessä.

 

Loppuerä maksetaan 31 vrk ennen matkan alkua. Joillakin matkoilla voi loppumaksu erääntyä jo aikaisemmin.

 

Loppumaksu on suoritettava seuraavasti:

 

Mikäli matka varataan loppumaksun viimeisen maksupäivän jälkeen, koko matkan hinta on maksettava matkaa varattaessa. Reittilentopohjaisilla asiakkaan toiveesta räätälöidyillä matkoilla varausmaksu riippuu lentoyhtiön maksu- ja liputussäännöistä, tarkista matkaa varatessasi.

 

Mikäli matkustaja ei suorita maksuja määräajassa, matkanjärjestäjällä on oikeus peruuttaa matkavaraus.

 

Laivavierailujen maksuehdot

Laivavierailuille ilmoittautuminen on sitova. Laivavierailu maksetaan heti varauksen yhteydessä. Peruutuskulut ovat heti varauksen vahvistamisen jälkeen 100 %. Osallistujan nimeä ja tietoja ei ole mahdollista muuttaa enää sen jälkeen, kun vierailuun on alle kaksi viikkoa aikaa.

 

Matkaliput ja vahvistus

Lasku on vahvistus matkustajan varaamasta matkasta. Asiakkaan velvollisuus on matkaa varatessaan antaa nimitiedot kuten ne on kirjoitettu matkalla mukana olevan passin koneellisesti luettavassa osassa kuvasivun alalaidassa (esim. HAEMAELAEINEN HEIKKI). Mahdollinen yhdysetunimi tai yhdyssukunimi tulee ilmoittaa kokonaisuudessaan, toisia etunimiä ei tarvita. Nimitietoja ei voi muuttaa lipunkirjoituksen jälkeen.

 

Matkustajan on tarkistettava laskusta ja matkustusasiakirjoista hotelli-, laiva-, lento- ja lähtöpäivätietojen oikeellisuus sekä matkustajien tiedot (nimi, sukupuoli, lasten ikä ym.) ja ilmoitettava mahdollisista virheistä välittömästi matkanjärjestäjälle.

 

Lentoliput ja muut asiakirjat toimitetaan matkustajille viimeistään 1-2 vk ennen matkaa.

Matkustajan oikeus peruuttaa matka tai muuttaa matkaa ilman erityistä syytä

Asiakkaan peruuttaessa matkavarauksensa katsotaan peruutusajankohdaksi se hetki, jolloin matkanjärjestäjä saa tiedon peruutuksesta.

 

Peruutusehdot vaihtelevat matkoittain ja ne ilmoitetaan ko. matkaohjelman yhteydessä.

 

Ilman erityistä syytä tapahtuvissa peruutuksissa matkanjärjestäjä noudattaa Yleisten valmismatkaehtojen kohtaa 4. Lentopohjaisten valmismatkojen erityisluonteen vuoksi matkanjärjestäjä soveltaa kuitenkin lentomatkoilla tästä ehtokohdasta poikkeavia ehtoja, joiden mukaan matkan hintaa ei voi palauttaa lentolippujen kirjoituksen jälkeen. Yleiset valmismatkaehdot ja Valmismatkalaki eivät koske muita kuin valmismatkoja.

 

Yli 60 vrk ennen matkan alkua asiakas voi muuttaa valmismatkan lähtöpäivää, kestoa tai matkakohdetta maksamalla uuden matkan hinnan lisäksi toimistokulut 70 €/varaus, edellyttäen että matkan hinta ei muutu oleellisesti. Myöhemmin tapahtuvia muutoksia käsitellään matkan peruutuksena ja uuden tilaamisena. Muutosmahdollisuus ei koske asiakkaan toiveesta räätälöityjä reittilentopohjaisia matkoja eikä Hurtigruten-risteilyjä.

 

Reittilentojen muutoksissa noudatetaan aina lentoyhtiön ehtoja. Mikäli lentoyhtiön säännöt sallivat muutoksen, perimme toimistokuluina 70 €/lippu ja lisäksi lentoyhtiön perimät kulut.

 

Välitettyjen teatteri-, konsertti-, pääsy- ym. lippujen osalta noudatamme tapahtuman järjestäjän peruutusehtoja.

Peruutusehdot sairastapauksissa ja muissa matkustajaa kohdanneissa odottamattomissa ja vakavissa tilanteissa

Jos matkustajaa kohtaa odottamaton ja vakava tapahtuma hänellä on Valmismatkalain 15 §:n 1 mom. 3 kohdan ja Yleisten valmismatkaehtojen 5.1. kohdan mukainen oikeus peruuttaa matka, lentomatkojen ja risteilyjen erityisluonteen vuoksi YVE 1.3. kohdan oikeuttamina perimme matkustajalta korvauksen peruuttamisesta aiheutuvista tarpeellisista toimenpiteistä, kuten ennakkoon maksetuista palveluista, joista meillä ei ole hinnanpalautusoikeutta (esim. lennot, majoituspalvelut). Lisäksi veloitetaan toimistokulut.

 

Suosittelemme ottamaan matkavakuutuksen, johon sisältyy peruutusturvavakuutus. Vakuutusten kattavuudessa voi olla eroja.

 

Toimistokulut ovat alle 1000 € maksavilla matkoilla 70 €/hlö ja yli 1000 € maksavilla matkoilla 10 % matkan hinnasta.

Matkanjärjestäjän oikeus peruuttaa matka vähäisen osanottajamäärän vuoksi

Matkojen toteuttamiseen vaaditaan vähimmäismäärä matkustajia. Matkanjärjestäjällä on YVE:n kohdan 12.1. perusteella oikeus peruuttaa valmismatka tai koko matkasarja, jos matkalle tai matkasarjaan kokonaisuutena ei ole ilmoittautunut sen toteuttamisen edellyttämää matkustajamäärää. Peruuttamisesta ilmoitetaan tällöin viimeistään 21 vrk ennen matkan alkua.

Hinnat ja hintamuutokset

Hinnat on annettu euroina, ellei muuta ole mainittu.

 

Hintoihin saattaa tulla muutoksia. Hintaan sisältyvät vain ne palvelut, jotka on mainittu kunkin matkan Hintaan sisältyy -kohdassa.

 

Lentolipun hintaan sisältyy kaikki ne verot ja viranomaismaksut, jotka on mahdollista etukäteen maksaa lipunkirjoitushetkellä. Matkustaja on velvollinen maksamaan mahdolliset muut maksut matkan aikana (mm. joissakin maissa paikan päällä maksettava lentokenttävero). Lentoyhtiöt saattavat periä erillistä lisämaksua mm. ruumassa kuljetettavasta matkatavarasta, lähtöselvityksestä palvelutiskillä, tarjoilusta lennolla ja muista lisäpalveluista. Lentolipustasi löydät tiedot sallitusta matkatavaramäärästä. Tutustu kyseisen lentoyhtiön lisämaksuihin ennen matkalle lähtöäsi!

 

Lento- ja laivayhtiöt saattavat muuttaa hintoja matkan varaamisen jälkeen. Lentoyhtiön hinnanmuutokset saattavat vaikuttaa myös maksamattomiin (kirjoittamattomiin) lentolippuihin. Kun lentolippu on maksettu ja kirjoitettu, eivät hinnanmuutokset enää vaikuta lipun hintaan. Voimassa olevat viranomaismaksut, verot ym. tarkistetaan maksu-/lipunkirjoituspäivänä. Poikkeustapauksissa saatetaan asiakkaalta joutua perimään lisämaksu lento-/laivahintojen äkillisen muutoksen sitä vaatiessa.

Palautukset käyttämättä jääneistä palveluista

Jos matkustaja ei käytä jotain maksamaansa palvelua, hänellä ei ole oikeutta maksun palautukseen.

Paluumatka

Matkustaja on velvollinen tarkistamaan matkakohteessa paluumatkan kuljetusaikataulun hyvissä ajoin ennen paluupäivää. Mikäli matkustaja aikoo ryhmämatkalla saapua paluupäivänä omalla kuljetuksella lentokentälle, hän on velvollinen ottamaan yhteyttä matkanjohtajaan tai matkanjärjestäjän toimistoon viimeistään lähtöä edeltävänä päivänä. Jos matkustaja myöhästyy kuljetusvälineestä, hän joutuu itse vastaamaan paluukuljetuksen kustannuksista.

Ryhmät

Ryhmien varaus-, maksu- ja peruutusehdot saattavat poiketa edellä mainituista ehdoista. Ryhmänkerääjä/matkanjohtaja on matkustajien yhdyshenkilö, jollei muuta ole sovittu. Yhdyshenkilöllä on oikeus sopia matkajärjestelyistä matkanjärjestäjän kanssa ryhmän muita matkustajia sitovasti. Yhdyshenkilö vastaa siitä, että ryhmän jäsenet saavat tiedon matkaehdoista ja muista sovituista asioista.

Riskit matkakohteissa

Matkakohteessa mahdollisesti ilmenevistä riskeistä saat lisätietoa:

Ulkoministeriö: www.formin.finland.fi

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos: www.thl.fi

Vakuus

Travel Specialist Group on antanut Suomessa Kuluttajavirastolle toiminnastaan vakuuden. Travel Specialist Groupin Kuluttajavirastonumero on 3685/00/Mj.

Vastuullinen matkanjärjestäjä

Risteilykeskuksen ja Saga Matkojen matkoilla vastuullinen matkanjärjestäjä on:

Travel Specialist Group Oy

Eerikinkatu 27, 00180 Helsinki

 

Travel Specialist Group Oy on Suomen matkatoimistoalan liitto ry:n jäsen numero 42212 Travel Specialist Groupin kaupparekisterinumero on 531.816.

 

Lue myös:

YLEISET VALMISMATKAEHDOT


  Risteilykeskuksen blogissa risteillään kaikilla maailman merillä. Tutustu!