Costa Cruisesin erityisehdot

Nämä erityisehdot koskevat Risteilykeskuksen välittämiä Costa Cruisesin risteilymatkoja.

Sopimuksen syntyminen ja maksuehdot

Matkasopimus syntyy, kun matkustaja on matkan tilattuaan maksanut varausmaksun. Costa Cruisesin risteilyillä varausmaksu on hyttityypistä riippuen 30 % risteilymatkan hinnasta (Basic-hytit) tai 150 €/hlö (Comfort- ja Delux-hytit). Vähintään 25 yön risteilyllä ennakkomaksu on 25 %. Maailman ympäri -risteilyillä ennakkomaksu on 20 % matkan hinnasta. Loppumaksu tulee maksaa 65 päivää ennen risteilyn alkua ja Maailman ympäri -risteilyillä 100 päivää ennen risteilyn alkua. Mikäli matka varataan loppumaksun viimeisen maksupäivän jälkeen, koko matkan hinta on maksettava matkaa varattaessa. Mikäli matkustaja ei suorita maksuja määräajassa, Risteilykeskuksella on oikeus peruuttaa matkavaraus.

Matkaliput ja vahvistus

Lasku on vahvistus matkustajan varaamasta matkasta. Asiakkaan velvollisuus on matkaa varatessaan antaa nimitietonsa, kuten ne on kirjoitettu matkalla mukana olevan passin koneellisesti luettavassa osassa, kuvasivun alalaidassa (esim. HAEMAELAEINEN HEIKKI). Mahdollinen yhdysetunimi tai yhdyssukunimi tulee ilmoittaa kokonaisuudessaan. Toisia etunimiä ei tarvita. Matkustajan on tarkistettava laskusta ja matkustusasiakirjoista hotelli-, laiva-, lento- ja lähtöpäivätietojen sekä omien tietojensa (nimi, sukupuoli, syntymäaika ym.) oikeellisuus. Mahdollisista virheistä on ilmoitettava välittömästi Risteilykeskukselle. Matkaliput toimitetaan matkustajille viimeistään 3 viikkoa ennen matkan alkua.

Matkustajan oikeus peruuttaa matka tai muuttaa matkaa ilman erityistä syytä

Asiakkaan peruuttaessa matkavarauksensa katsotaan peruutusajankohdaksi se hetki, jolloin Risteilykeskus saa tiedon peruutuksesta. Peruutus tulee tehdä Risteilykeskuksen aukioloaikana arkisin klo 9.00–17.00 sähköpostitse. Mikäli kyseessä on lähilähtö, ja peruutus tapahtuu Risteilykeskuksen aukioloaikojen ulkopuolella, tulee peruutuksesta ilmoittaa myös suoraan varustamolle.

Peruutuskulut

Comfort- ja Delux-hyteissä

Peruutuskulut, kun peruutus tapahtuu:

 • viimeistään 50 vrk ennen matkan alkua 90 €/hlö
 • 49–32 vrk ennen matkan alkua 25 % risteilyn hinnasta
 • 31–17 vrk ennen matkan alkua 50 % risteilyn hinnasta
 • 16–7 vrk ennen matkan alkua 75 % risteilyn hinnasta
 • myöhemmin kuin 7 vrk ennen matkan alkua 100 % risteilyn hinnasta

Lisäksi peritään Risteilykeskuksen toimistokulut 50 €/hytti.

 

Basic-hyteissä

Peruutuskulut, kun peruutus tapahtuu:

 • viimeistään 50 vrk ennen matkan alkua 25 % risteilyn hinnasta
 • 49–32 vrk ennen matkan alkua 50 % risteilyn hinnasta
 • 31–17 vrk ennen matkan alkua 75 % risteilyn hinnasta
 • myöhemmin kuin 17 vrk ennen matkan alkua 100 % risteilyn hinnasta

Lisäksi peritään Risteilykeskuksen toimistokulut 50 €/hytti.

 

Maailman ympäri -risteilyillä

Peruutuskulut, kun peruutus tapahtuu:

 • viimeistään 100 vrk ennen matkan alkua 15 % risteilyn hinnasta
 • 99–65 vrk ennen matkan alkua 25 % risteilyn hinnasta
 • 64–18 vrk ennen matkan alkua 50 % risteilyn hinnasta
 • 17–14 vrk ennen matkan alkua 75 % risteilyn hinnasta
 • myöhemmin kuin 14 vrk ennen matkan alkua 100 % risteilyn hinnasta

Lisäksi peritään Risteilykeskuksen toimistokulut 50 €/hytti.

Muutokset matkavaraukseen

Mahdollisten muutosten tekeminen risteilyvaraukseen tarkistetaan aina tapauskohtaisesti varustamolta. Siinä tapauksessa, että asiakas on estynyt matkustamaan, voi hän mahdollisesti tehdä nimenmuutoksen vielä 7 arkipäivää ennen risteilyn alkua maksamalla muutoskulun 75 €/muutos ja Risteilykeskuksen palvelumaksun 50 €/muutos. Nimenmuutospyynnöt käsitellään tapauskohtaisesti, ja muutoksia saatetaan käsitellä peruutuksena ja uuden tilaamisena.

Hinnat ja hintamuutokset

Hinnat on annettu euroina, ellei muuta ole mainittu. Hintaan sisältyvät vain ne palvelut, jotka on mainittu matkan ”hintaan sisältyy” -kohdassa. Poikkeustapauksissa saatetaan asiakkaalta joutua perimään lisämaksu verojen tai satamamaksujen äkillisen muutoksen sitä vaatiessa.

Palvelumaksut

Risteilyhinnat eivät automaattisesti sisällä palvelurahoja laivan henkilökunnalle. Palvelurahan määrä on 10 € tai 13,50 USD (16,50 USD sviitissä)/aikuinen/päivä. 4–14-vuotiaat lapset maksavat 50 % aikuisten palvelurahan määrästä. Alle 4-vuotiaatlapset eivät maksa palvelurahoja. Summa lisätään automaattisesti matkustajan hyttitilille ja maksetaan laivalla. Asiakas voi myös halutessaan maksaa palvelurahan ennen risteilylle lähtöä. 18 prosentin palvelumaksu lisätään kaikkien juomaostojen sekä kauneus- ja terveyspalveluiden ostojen kuitteihin ja laskutetaan automaattisesti asiakkaan hyttitililtä.

Lentomatka risteilyn yhteydessä

Jos lentomatka ei ole varustamon tai Risteilykeskuksen järjestämä, asiakas on itse vastuussa risteily- ja lentoaikataulujen yhteensovittamisesta niin meno- kuin paluumatkalla. Voit aina varmistaa asiakaspalvelusta, soveltuuko lentoaikataulu risteilysi aikatauluun.

Myöhästymiset, hintojen tai matkareittien muutokset

Risteilykeskus ei voi valitettavasti taata, että laivat käyvät kaikissa ilmoitetuissa satamissa tai seuraavat ilmoitettua matkareittiä. Laivayhtiöllä ja laivojen kapteeneilla on oikeus poiketa risteilyreitistä ja vaihtaa toiseen laivaan tai satamaan. Emme ole myöskään vastuussa ennakkoon ilmoitetuista saapumis- ja lähtöajoista. Muutoksissa otetaan aina huomioon asiakkaiden etu ja turvallisuus, mutta muutoksia ei korvata.

Raskaana olevat matkustajat

Jos olet raskaana, voit matkustaa 23. raskausviikolle saakka. Jos ylität 24. raskausviikon matkan aikana, et voi valitettavasti lähteä risteilylle. Huom! Jos lähdet risteilylle raskaana, sinun on esitettävä lähtöselvityksessä englanninkielinen lääkärintodistus, josta käy ilmi, kuinka pitkällä raskaus on ja että olet riittävän hyvässä kunnossa matkustaaksesi.

Ikärajat risteilylle

Lasten tulee olla vähintään 6 kuukauden ikäisiä risteilyn lähtöpäivänä. Mikäli risteilyn kesto ylittää 15 päivää, tulee lasten olla vähintään vuoden ikäisiä. Myös joillakin reiteillä, kuten Atlantin ylityksillä, lasten tulee olla yli vuoden ikäisiä. Alle 18-vuotiaat voivat matkustaa risteilyllä vain, jos samassa matkaseurueessa on vanhempi, muu huoltaja tai joku muu 18 vuotta täyttänyt.

Matkustaminen ilman vanhempia tai jos lapsella on eri sukunimi kuin vanhemmilla tai huoltajilla

Jos alle 18-vuotias matkustaa vanhemman tai vanhempien kanssa, joilla on eri sukunimi kuin lapsella, matkalle on otettava mukaan lapsen virkatodistus englanniksi. Jos alle 18-vuotiaat matkustavat ilman vanhempia, lähtöselvityksessä on näytettävä lapsen passi (tarvittaessa viisumi), vanhempien allekirjoittama lupa siitä, että lapsella on lupa matkustaa tämän matkaseurueen kanssa sekä kopio luvan allekirjoittaneen vanhemman passista ja lapsen virkatodistus. Sen lisäksi lapsen seurassa matkustavan aikuisen on lähtöselvityksessä esitettävä esimerkiksi asianajajan, lääkärin tai muun viranomaistahon laatima valtuutusasiakirja. Asiakirjassa täytyy olla myös lupa välittömiin lääkärin määräämiin lääketieteellisiin toimenpiteisiin tarpeen vaatiessa. Huom! Sääntöjä sovelletaan myös silloin, kun alaikäinen matkustaa sukulaisten tai ystävien seurassa. Kaikkien asiakirjojen tulee olla kirjoitettu englanniksi, ja ne on otettava mukaan lähtöpäivänä satamassa tehtävään lähtöselvitykseen.

Passi- ja viisumivaatimukset

Varmista aina etukäteen, mitä passi- ja viisumivaatimuksia vierailukohteissa on. Voit olla suoraan yhteydessä ko. maan suurlähetystöön tai edustustoon. Kaikilla matkustajilla tulee olla voimassa oleva passi riippumatta millä risteilyllä matkustetaan. Huom! Passin tulee olla voimassa ainakin kuusi (6) kuukautta matkan päättymisen jälkeen.

Huom! USA:n viranomaismääräysten mukaisesti jokaisella maahan saapuvalla Suomen kansalaisella tulee olla oma, koneellisesti luettava passi ja siinä tulee olla digitaalinen valokuva. Passi on koneellisesti luettava kun sen tietosivun alalaidassa on kaksi tekstiriviä, joissa on passia koskevat tiedot merkittynä kirjaimin ja > -merkein. Tällaisella passilla voi matkustaa USA:han niin kauan kuin passi on voimassa ja muuten kunnossa. 26.10.2006 jälkeen myönnetyissä passeissa tulee lisäksi olla biotunniste, johon passin haltijan henkilötiedot on integroitu. Kaikki Suomessa myönnetyt uudet 5 vuoden ja vanhat 10 vuoden passit täyttävät nämä edellytykset. Useissa maissa (esim. USA) kaikki maahantulijat kuvataan ja heiltä otetaan sormenjäljet. Lentoyhtiöt ovat velvoitettuja EU-komission päätöksen perusteella antamaan tiettyjen maiden (mm. USA) maahantuloviranomaisille pääsyn jokaisen matkustajan varaus- ja lentotietoihin. Tietoja käytetään turvallisuustarkoituksiin. USA:n tulli- ja rajavartiolaitos (Department of Homeland Security / Customs and Border Protection) on ottanut käyttöön elektronisen hyväksymismenettelyn USA:han matkaavia varten.

Matkustajan tulee tehdä ESTA-hyväksyntä internetin kautta viimeistään 72 tuntia ennen matkaansa. 8.9.2010 alkaen ESTA-hyväksyntä on maksullinen. Maksun suuruus on USD 14 ja se peritään luottokorttimaksuna hakemuksen yhteydessä. ESTA-hyväksyminen on voimassa kaksi vuotta tai lyhemmän ajan, mikäli passi vanhenee ennen sitä tai passin tiedot muuttuvat. ESTA-hyväksynnän puuttuessa voidaan matkustajilta evätä pääsy koneeseen. ESTA-hakemuksen pääsee tekemään oheisen, virallisen, linkin kautta.

Nimesi kirjoitetaan matkalippuun juuri sellaisessa muodossa kuin se lukee passisi koneellisesti luettavassa osiossa (esim. Haemaelaeinen). Lennolle tai risteilylle lähtösi voidaan estää, mikäli lentolipussa on eri nimi kuin passissa. Joissakin maissa vaaditaan kuvallinen henkilöllisyystodistus, jos nouset maihin risteilyn aikana. Tähän tarkoitukseen soveltuu hyvin esimerkiksi valokopio passin kuvasivusta.

Force Majeure

Varustamo ei ota vastuuta tai maksa korvauksia tilanteissa, joissa risteily tai luvatut palvelut peruuntuvat johtuen olosuhteista, joihin ei voi vaikuttaa (Force Majeure). Force Majeure -tilanteissa varustamo tai kyseessä olevan palvelun toimittaja joutuu tilanteeseen, jota ei ole voitu estää tai ennustaa kaikista varmennustoimenpiteistä huolimatta. Näitä tilanteita ovat mm. sota tai sodanuhka, terroriteot tai niiden uhka, mellakat tai levottomuudet, lakot, luonnon- tai ydinkatastrofit, tulipalot, epäsuotuisat sääolosuhteet, terveysuhat ja epidemiat sekä muut olosuhteet, joihin ei voi vaikuttaa.

Reklamaatiot ja niiden määräajat

Jos koet, että et ole saanut sopimuksen mukaista palvelua, tulee sinun ilmoittaa siitä välittömästi. Ilmoita mahdollisista puutteista ja virheistä henkilökunnalle laivaan nousun jälkeen. Voit menettää reklamaatio-oikeuden, jos puutteista ei ilmoiteta laivalla. Reklamaatio toimitetaan Risteilykeskukselle aina kirjallisessa muodossa viimeistään 2 kuukautta matkan päättymisen jälkeen. Risteilykeskus käsittelee reklamaation ja vastaa kirjallisesti 3 kuukauden kuluessa. Risteilykeskus ei ota vastaan muiden puolesta tehtyjä reklamaatioita. Reklamaation tulee olla yhden tai useamman matkalle osallistuneen allekirjoittama.

Palautukset käyttämättä jääneistä palveluista

Jos matkustaja ei käytä jotain maksamaansa palvelua, hänellä ei ole oikeutta maksun palautukseen.

Sopimuskumppani

Costa Crociere S.p.A
Piazza Piccapietra 48
16121 Genova
Italia

Välittävä matkatoimisto

Travel Specialist Group Oy – Risteilykeskus
Eerikinkatu 27, 00180 Helsinki

Travel Specialist Group Oy on Suomen matkatoimistoalan liitto ry:n jäsen numero 42212
Travel Specialist Groupin kaupparekisterinumero on 531.816.