Matkaehdot

Nämä matkaehdot koskevat Risteilykeskuksen välittämiä Explora Journeys -varustamon risteilymatkoja.

Sopimuksen syntyminen ja maksuehdot

Matkasopimus syntyy, kun matkustaja on matkan tilattuaan maksanut varausmaksun. Explora Journeys -varustamon risteilyillä varausmaksu on 25 % risteilyn hinnasta. Mikäli matka varataan loppumaksun viimeisen maksupäivän jälkeen tai Early Booking Benefit -kampanjahintaan, koko matkan hinta on maksettava matkaa varattaessa. Loppumaksu on suoritettava 95 vrk ennen matkan alkua. Varatessasi Ocean Residence -luokan sviitin (sviittikategoriat CO, RR, SR, CR ja OR), loppumaksu on suoritettava 155 vrk ennen matkan alkua. Mikäli matkustaja ei suorita maksuja määräajassa, Risteilykeskuksella on oikeus peruuttaa matkavaraus.

Matkaliput ja vahvistus

Lasku on vahvistus matkustajan varaamasta matkasta. Asiakkaan velvollisuus on matkaa varatessaan antaa nimitietonsa, kuten ne on kirjoitettu matkalla mukana olevan passin koneellisesti luettavassa osassa, kuvasivun alalaidassa (esim. HAEMAELAEINEN HEIKKI). Mahdollinen yhdysetunimi tai yhdyssukunimi tulee ilmoittaa kokonaisuudessaan. Toisia etunimiä ei tarvita. Matkustajan on tarkistettava laskusta ja matkustusasiakirjoista hotelli-, laiva-, lento- ja lähtöpäivätietojen sekä omien tietojensa (nimi, sukupuoli, syntymäaika ym.) oikeellisuus. Mahdollisista virheistä on ilmoitettava välittömästi Risteilykeskukselle. Matkaliput toimitetaan matkustajille viimeistään 1–2 viikkoa ennen matkan alkua.

Matkustajan oikeus peruuttaa matka tai muuttaa matkaa ilman erityistä syytä

Asiakkaan peruuttaessa matkavarauksensa katsotaan peruutusajankohdaksi se hetki, jolloin Risteilykeskus saa tiedon peruutuksesta. Peruutus tulee tehdä Risteilykeskuksen aukioloaikana arkisin klo 9.00–17.00 sähköpostitse. Mikäli kyseessä on lähilähtö ja peruutus tapahtuu Risteilykeskuksen aukioloaikojen ulkopuolella, tulee peruutuksesta ilmoittaa myös suoraan varustamolle/lentoyhtiölle.

Peruutuskulut

Peruutuskulujen suuruus määräytyy valitun sviittiluokan sekä peruutusajankohdan mukaan seuraavasti:

Ocean Residence -luokan sviitin (sviittikategoriat CO, RR, SR, CR ja OR)

Peruutuskulut, kun peruutus tapahtuu

 • viimeistään 206 vrk ennen matkan alkua: 400 €
 • 205–156 vrk ennen matkan alkua: 25 % matkan hinnasta
 • 155–126 vrk ennen matkan alkua: 45 % matkan hinnasta
 • 125–96 vrk ennen matkan alkua: 65 % matkan hinnasta
 • 95–66 vrk ennen matkan alkua: 85 % matkan hinnasta
 • myöhemmin kuin 66 vrk ennen matkan alkua: 100 % matkan hinnasta

Lisäksi peritään Risteilykeskuksen toimistokulut 50 €/hytti.

Muut sviittikategoriat

Peruutuskulut, kun peruutus tapahtuu

 • viimeistään 156 vrk ennen matkan alkua: 200 €
 • 155–126 vrk ennen matkan alkua: 15 % matkan hinnasta
 • 125–96 vrk ennen matkan alkua: 25 % matkan hinnasta
 • 95–66 vrk ennen matkan alkua: 50 % matkan hinnasta
 • 65–36 vrk ennen matkan alkua: 75 % matkan hinnasta
 • myöhemmin kuin 36 vrk ennen matkan alkua: 100 % matkan hinnasta

Lisäksi peritään Risteilykeskuksen toimistokulut 50 €/hytti.

Muutokset matkavaraukseen

Matkustajalla on oikeus vaihtaa risteily toiseen varustamon risteilyyn seuraavin ehdoin:

 • Muutospyyntö tehdään viimeistään 120 päivää (sviittikategorioissa CO, RR, SR, CR ja OR 200 päivää) ennen alkuperäisen risteilyn alkua. Myöhemmin tapahtuvia muutoksia käsitellään matkan peruutuksena ja uuden tilaamisena.
 • Uuden risteilyn lähtöpäivä on 180 päivää aikaisemmin tai 180 päivää myöhemmin kuin alkuperäisen risteilyn lähtöpäivä.
 • Alkuperäisen risteilyn varausehdot eivät kiellä risteilyn vaihtamista.
 • Uuden risteilyn pituus on sama tai pidempi kuin alkuperäisen risteilyn.
 • Uusi risteily on varattu samaan tai korkeampaan sviittikategoriaan kuin alkuperäinen risteily.

Mikäli kaikki yllä mainitut ehdot täyttyvät, muutoksesta veloitetaan Risteilykeskuksen palvelumaksun 50 €/muutos sekä mahdolliset risteilyn hintaan liittyvät hinnankorotukset. Mikäli uuden risteilyn hinta on edullisempi kuin alkuperäisen risteilyn hinta, myönnetään tämä erotus Future Journey Credit -voucherin muodossa. Voucher on voimassa kaksi vuotta sen myöntämisestä.

Hinnat ja hintamuutokset

Hinnat on annettu euroina, ellei muuta ole mainittu. Hintaan sisältyvät vain ne palvelut, jotka on mainittu matkan ”hintaan sisältyy” -kohdassa. Varustamo pidättää oikeuden muuttaa hintojaan matkan varaamisen jälkeen, mikäli verot tai muut matkan hintaa koskevat kulut nousevat. Poikkeustapauksissa asiakkaalta saatetaan joutua perimään lisämaksu hintojen äkillisen muutoksen sitä vaatiessa.

Palvelumaksut

Palvelumaksut laivan henkilökunnalle sisältyvät risteilyn hintaan.

Lentomatka risteilyn yhteydessä

Jos lentomatka ei ole varustamon järjestämä, asiakas on itse vastuussa risteily- ja lentoaikataulujen yhteensovittamisesta niin meno- kuin paluumatkalla. Voit aina varmistaa asiakaspalvelusta lentoaikojen soveltumisesta risteilysi aikatauluun.

Myöhästymiset tai muutokset matkareittiin

Risteilykeskus ei voi valitettavasti taata, että laivat käyvät kaikissa ilmoitetuissa satamissa tai seuraavat etukäteen ilmoitettua matkareittiä. Varustamolla ja laivojen kapteeneilla on oikeus muuttaa matkareittiä tarpeen mukaan. On mahdollista, että matkareitin satamat vaihtuvat, vierailusatamia jätetään pois reitiltä tai risteilyn aikataulu viivästyy. Risteilykeskus ei ole vastuussa ennakkoon ilmoitetuista saapumis- ja lähtöajoista. Varustamolla on myös oikeus siirtää matkustaja toiseen sviittiin, olettaen, että uusi sviitti vastaa alkuperäisen sviitin ominaisuuksia. Muutoksissa otetaan aina huomioon asiakkaiden edut ja turvallisuus, mutta muutoksia ei korvata.

Raskaana olevat matkustajat

Jos olet raskaana, voit matkustaa 23. raskausviikolle saakka. Jos ylität 24. raskausviikon matkan aikana, et voi valitettavasti lähteä risteilylle. Huom! Jos lähdet risteilylle raskaana, sinun on esitettävä lähtöselvityksessä englanninkielinen lääkärintodistus, josta käy ilmi kuinka pitkällä raskaus on, ja että olet riittävän hyvässä kunnossa matkustaaksesi.

Ikärajat risteilylle

Lasten tulee olla vähintään 6 kuukauden ikäisiä risteilyn lähtöpäivänä. Yksin matkustavan tulee olla vähintään 18-vuotias.

Matkustaminen ilman huoltajia/toista huoltajaa tai jos lapsella on eri sukunimi kuin huoltajalla

Jos alle 18-vuotias matkustaa vain toisen virallisen huoltajan kanssa, tulee mukana olla mahdollisen toisen huoltajan kirjallinen lupa lapsen matkalle osallistumiseen sekä kopio luvan allekirjoittaneen vanhemman passista. Mukana on myös hyvä olla lapsen englanninkielinen virkatodistus, josta käy ilmi lapsen huoltajat. Jos taas lapsi matkustaa vanhemman tai vanhempien kanssa, joilla on eri sukunimi kuin lapsella, on edellä mainittu englanninkielinen virkatodistus otettava mukaan matkalle.

Jos alle 18-vuotias matkustaa ilman vanhempia, lähtöselvityksessä on näytettävä lapsen passi (sekä tarvittaessa viisumi), vanhempien allekirjoittama lupa siitä, että lapsella on lupa matkustaa kyseisen matkaseurueen kanssa sekä kopio luvan allekirjoittaneen vanhemman passista ja lapsen virkatodistus. Asiakirjassa täytyy olla myös lupa välittömiin lääkärin määräämiin lääketieteellisiin toimenpiteisiin tarpeen vaatiessa.

Huom! Sääntöjä sovelletaan myös silloin, kun alaikäinen matkustaa sukulaisten tai ystävien seurassa. Kaikkien asiakirjojen tulee olla kirjoitettu englanniksi, ja ne on otettava mukaan lähtöpäivänä satamassa tehtävään lähtöselvitykseen.

Esimerkkilomake on saatavilla täällä.
Lue lisää Ulkoministeriön sivuilta.

Passi- ja viisumivaatimukset

Varmista aina etukäteen, mitä passi- ja viisumivaatimuksia vierailukohteissa on. Voit olla suoraan yhteydessä ko. maan suurlähetystöön tai edustustoon. Kaikilla matkustajilla tulee olla voimassa oleva passi riippumatta millä risteilyllä matkustetaan. Huom! Passin tulee olla voimassa ainakin kuusi (6) kuukautta matkan päättymisen jälkeen.

Huom! USA:n viranomaismääräysten mukaisesti jokaisella maahan saapuvalla Suomen kansalaisella tulee olla oma, koneellisesti luettava passi ja siinä tulee olla digitaalinen valokuva. Passi on koneellisesti luettava kun sen tietosivun alalaidassa on kaksi tekstiriviä, joissa on passia koskevat tiedot merkittynä kirjaimin ja > -merkein. Tällaisella passilla voi matkustaa USA:han niin kauan kuin passi on voimassa ja muuten kunnossa. 26.10.2006 jälkeen myönnetyissä passeissa tulee lisäksi olla biotunniste, johon passin haltijan henkilötiedot on integroitu. Kaikki Suomessa myönnetyt uudet 5 vuoden ja vanhat 10 vuoden passit täyttävät nämä edellytykset. Useissa maissa (esim. USA) kaikki maahantulijat kuvataan ja heiltä otetaan sormenjäljet. Lentoyhtiöt ovat velvoitettuja EU-komission päätöksen perusteella antamaan tiettyjen maiden (mm. USA) maahantuloviranomaisille pääsyn jokaisen matkustajan varaus- ja lentotietoihin. Tietoja käytetään turvallisuustarkoituksiin. USA:n tulli- ja rajavartiolaitos (Department of Homeland Security / Customs and Border Protection) on ottanut käyttöön elektronisen hyväksymismenettelyn USA:han matkaavia varten.

Matkustajan tulee tehdä ESTA-hyväksyntä Internetin kautta viimeistään 72 tuntia ennen matkaansa. 8.9.2010 alkaen ESTA-hyväksyntä on maksullinen. Maksun suuruus on USD 21 ja se peritään luottokorttimaksuna hakemuksen yhteydessä. ESTA-hyväksyminen on voimassa kaksi vuotta tai lyhemmän ajan, mikäli passi vanhenee ennen sitä tai passin tiedot muuttuvat. ESTA-hyväksynnän puuttuessa voidaan matkustajilta evätä pääsy koneeseen. ESTA hakemuksen voi tehdä oheisen linkin kautta.

Nimesi kirjoitetaan matkalippuun juuri sellaisessa muodossa kuin se lukee passisi koneellisesti luettavassa osiossa (esim. Haemaelaeinen). Lennolle tai risteilylle lähtösi voidaan estää, mikäli lentolipussa on eri nimi kuin passissa. Joissakin maissa vaaditaan kuvallinen henkilöllisyystodistus, jos nouset maihin risteilyn aikana. Tähän tarkoitukseen soveltuu hyvin esimerkiksi valokopio passin kuvasivusta.

Force Majeure

Varustamo ei ota vastuuta tai maksa korvauksia tilanteissa, joissa risteily tai luvatut palvelut peruuntuvat johtuen olosuhteista, joihin ei voi vaikuttaa (Force Majeure). Force Majeure -tilanteissa varustamo tai kyseessä olevan palvelun toimittaja joutuu tilanteeseen, jota ei ole voitu estää tai ennustaa kaikista varmennustoimenpiteistä huolimatta. Näitä tilanteita ovat muun muassa sota tai sodanuhka, terroriteot tai niiden uhka, mellakat tai levottomuudet, lakot, luonnon- tai ydinkatastrofit, tulipalot, epäsuotuisat sääolosuhteet, terveysuhat ja epidemiat sekä muut olosuhteet, joihin ei voi vaikuttaa.

Reklamaatiot ja niiden määräajat

Jos koet, että et ole saanut sopimuksen mukaista palvelua, tulee sinun ilmoittaa siitä välittömästi. Ilmoita mahdollisista puutteista ja virheistä laivan henkilökunnalle mahdollisimman pian. Voit menettää reklamaatio-oikeuden, jos puutteista ei ilmoiteta laivalla.

Reklamaatio toimitetaan Risteilykeskukselle aina kirjallisessa muodossa viimeistään kuukausi matkan päättymisen jälkeen. Risteilykeskus käsittelee reklamaation ja vastaa kirjallisesti 3 kuukauden kuluessa. Risteilykeskus ei ota vastaan muiden puolesta tehtyjä reklamaatioita. Reklamaation tulee olla yhden tai useamman matkalle osallistuneen allekirjoittama.

Palautukset käyttämättä jääneistä palveluista

Jos matkustaja ei käytä jotakin maksamaansa palvelua, hänellä ei ole oikeutta maksun palautukseen.

Sopimuskumppani

Explora S.A. (Explora Journeys)
Avenue Eugene-Pittard 16
1206 Geneve, Sveitsi

Välittävä matkatoimisto

Travel Specialist Group Oy – Risteilykeskus
Eerikinkatu 27, 00180 Helsinki

Travel Specialist Group Oy on Suomen matkatoimistoalan liitto ry:n jäsen numero 42212
Travel Specialist Groupin kaupparekisterinumero on 531.816.