Norwegian Cruise Linen matkaehdot

Sopimuksen syntyminen ja maksuehdot

Matkasopimus syntyy, kun matkustaja on matkan tilattuaan maksanut varausmaksun. Norwegian Cruise Linen risteilyillä varausmaksu on 20 % risteilyn hinnasta. Loppumaksu on suoritettava 55 vrk ennen matkan alkua. Mikäli matka varataan loppumaksun viimeisen maksupäivän jälkeen, koko matkan hinta on maksettava matkaa varattaessa. Mikäli matkustaja ei suorita maksuja määräajassa, Risteilykeskuksella on oikeus peruuttaa matkavaraus.

Matkaliput ja vahvistus

Lasku on vahvistus matkustajan varaamasta matkasta. Asiakkaan velvollisuus on matkaa varatessaan antaa nimitietonsa, kuten ne on kirjoitettu matkalla mukana olevan passin koneellisesti luettavassa osassa, kuvasivun alalaidassa (esim. HAEMAELAEINEN HEIKKI). Mahdollinen yhdysetunimi tai yhdyssukunimi tulee ilmoittaa kokonaisuudessaan. Toisia etunimiä ei tarvita. Matkustajan on tarkistettava laskusta ja matkustusasiakirjoista hotelli-, laiva-, lento- ja lähtöpäivätietojen sekä omien tietojensa (nimi, sukupuoli, syntymäaika ym.) oikeellisuus. Mahdollisista virheistä on ilmoitettava välittömästi Risteilykeskukselle. Matkaliput toimitetaan matkustajille viimeistään sen jälkeen kun asiakas on täyttänyt tarvittavat tiedot web check-inin kautta, kuitenkin aikaisintaan 40 päivää ennen lähtöä.

Matkustajan oikeus peruuttaa matka tai muuttaa matkaa ilman erityistä syytä

Asiakkaan peruuttaessa matkavarauksensa katsotaan peruutusajankohdaksi se hetki, jolloin Risteilykeskus saa tiedon peruutuksesta. Peruutus tulee tehdä Risteilykeskuksen aukioloaikana arkisin klo 9.00–17.00 sähköpostitse. Mikäli kyseessä on lähilähtö ja peruutus tapahtuu Risteilykeskuksen aukioloaikojen ulkopuolella, tulee peruutuksesta ilmoittaa myös suoraan varustamolle/lentoyhtiölle.

Peruutuskulut

Peruutuskulut, kun peruutus tapahtuu:

  • viimeistään 32 vrk ennen matkan alkua 20 % matkan hinnasta
  • 31-17 vrk ennen matkan alkua 50 % matkan hinnasta
  • 16-10 vrk ennen matkan alkua 75 % matkan hinnasta
  • myöhemmin kuin 10 vrk ennen matkan alkua 95 % matkan hinnasta

Lisäksi peritään Risteilykeskuksen toimistokulut 50 €/hytti.

Muutokset matkavaraukseen

Jos asiakas haluaa tehdä muutoksia vahvistettuun matkavaraukseen, tulee muutospyynnön tapahtua mahdollisimman pian, viimeistään 45 päivää ennen oletettua lähtöpäivää. Muutokset pyritään toteuttamaan, mutta varustamo ei voi taata niiden onnistumista. Varustamon muutoskulut ovat 50 €/hlö/muutos. Lisäksi maksettavaksi tulee mahdolliset risteilyn hinnankorotukset. Varustamon muutoskulujen lisäksi Risteilykeskus perii palvelumaksun 50 €/varaus/muutos. Uuden risteilyn tai muutetun varauksen hinta ja siihen sovellettavat tarjouskampanjat tarkistetaan aina varustamolta muutoksen teon yhteydessä. Alle 45 päivää ennen risteilyn lähtöä mahdollisuus muutoksiin, sekä muutoskulut tarkistetaan aina tapauskohtaisesti varustamolta.

Hinnat ja hintamuutokset

Hinnat on annettu euroina, ellei muuta ole mainittu. Hintaan sisältyvät vain ne palvelut, jotka on mainittu matkan ”hintaan sisältyy” -kohdassa. Laivayhtiöt saattavat muuttaa hintojaan matkan varaamisen jälkeen, jos verot nousevat. Poikkeustapauksissa saatetaan  asiakkaalta joutua perimään lisämaksu laivahintojen äkillisen muutoksen sitä vaatiessa.

Kun laiva on satamassa tai jonkin valtion aluevesillä, saatetaan joistakin palveluista joutua perimään lisämaksu (esimerkiksi arvonlisävero).

Palvelumaksut

Risteilyhinnat eivät sisällä palvelurahoja laivan henkilökunnalle. Palvelurahan määrä on 20 USD/hlö/vrk sisä-, ulko- ja parvekehyteissä sekä Club-parvekehyteissä. Sviiteissä sekä Haven-luokassa palvelurahan määrä on 25 USD/hlö/vrk. Summa lisätään automaattisesti matkustajan hyttitilille ja maksetaan laivalla.

Lentomatka risteilyn yhteydessä

Jos lentomatka ei ole varustamon järjestämä, asiakas on itse vastuussa risteily- ja lentoaikataulujen yhteensovittamisesta niin meno- kuin paluumatkalla. Voit aina varmistaa asiakaspalvelusta lentoaikojen soveltumisesta risteilysi aikatauluun.

Myöhästymiset, hintojen tai matkareittien muutokset

Risteilykeskus ei voi valitettavasti taata, että laivat käyvät kaikissa ilmoitetuissa satamissa tai seuraavat ilmoitettua matkareittiä. Laivayhtiöllä ja laivojen kapteeneilla on oikeus poiketa risteilyreitistä ja vaihtaa toiseen laivaan tai satamaan. Emme ole myöskään vastuussa ennakkoon ilmoitetuista saapumis- ja lähtöajoista. Muutoksissa otetaan aina huomioon asiakkaiden edut ja turvallisuus, mutta muutoksia ei korvata.

Raskaana olevat matkustajat

Jos olet raskaana, voit matkustaa 23. raskausviikolle saakka. Jos ylität 24. raskausviikon matkan aikana, et voi valitettavasti lähteä risteilylle. Huom! Jos lähdet risteilylle raskaana, sinun on esitettävä lähtö-selvityksessä englanninkielinen lääkärintodistus, josta käy ilmi, kuinka pitkällä raskaus on ja että olet riittävän hyvässä kunnossa matkustaaksesi.

Ikärajat risteilylle

Lapsen tulee olla vähintään 12 kuukautta vanha osallistuakseen risteilylle, jossa on 3 tai useampi meripäivä. Muille risteilyille ikäraja on 6 kuukautta. Alle 21-vuotiaat voivat matkustaa risteilyllä tai majoittua omaan hyttiin vain, jos samassa matkaseurueessa on vanhempi, muu huoltaja tai joku muu 21 vuotta täyttänyt. Alle 21-vuotiaan hytti tulee olla huoltajan hytin vieressä. Alaikäisen, joka ei ole täyttänyt 18 vuotta risteilyn alkaessa, täytyy matkustaa ainakin yhden vanhemman tai 21 vuotta täyttäneen huoltajan kanssa samassa hytissä.

Vaihtoehtoisesti hän voi matkustaa suuremman ryhmän mukana, jossa ainakin yksi henkilö on täyttänyt 21 vuotta ja on alaikäisen matkustajan vanhemman tai huoltajan valtuuttama. Valtuutus tulee esittää kirjallisena ja allekirjoituksella vahvistettuna. Jollei kirjallista vahvistusta esitetä, alaikäinen ei voi nousta laivaan tai osallistua risteilylle. Varustamo ei ota vastuuta matkan peruuntumisesta aiheutuneista kuluista tai korvaa matkan hintaa alaikäiselle, matkan maksaneelle henkilölle tai seurueelle, jonka oli tarkoitus matkustaa alaikäisen kanssa, jos peruutus johtuu puutteellisesta valtuutusasiakirjasta. Avioparit, joiden toinen osapuoli on täyttänyt 18 ja toinen on matkan alkaessa vähintään 21-vuotias, voivat varata oman hytin. Heidän tulee esittää vihkitodistus varausta tehdessään. Laivalla on oleskelualueita, joissa on ikäraja. Täydellinen selvitys oleskelutilojen ikärajoista löytyy päiväohjelmasta, jonka saat vastaanottotiskiltä.

Matkustaminen ilman huoltajia/toista huoltajaa tai jos lapsella on eri sukunimi kuin huoltajalla

Jos alle 18-vuotias matkustaa vain toisen virallisen huoltajan kanssa, tulee mukana olla mahdollisen toisen huoltajan kirjallinen lupa lapsen matkalle osallistumiseen sekä kopio luvan allekirjoittaneen vanhemman passista. Mukana on myös hyvä olla lapsen englanninkielinen virkatodistus, josta käy ilmi lapsen huoltajat. Jos taas lapsi matkustaa vanhemman tai vanhempien kanssa, joilla on eri sukunimi kuin lapsella, on edellä mainittu englanninkielinen virkatodistus otettava mukaan matkalle.

Jos alle 18-vuotias matkustaa ilman vanhempia, lähtöselvityksessä on näytettävä lapsen passi (sekä tarvittaessa viisumi), vanhempien allekirjoittama lupa siitä, että lapsella on lupa matkustaa kyseisen matkaseurueen kanssa sekä kopio luvan allekirjoittaneen vanhemman passista ja lapsen virkatodistus. Asiakirjassa täytyy olla myös lupa välittömiin lääkärin määräämiin lääketieteellisiin toimenpiteisiin tarpeen vaatiessa.

Huom! Sääntöjä sovelletaan myös silloin, kun alaikäinen matkustaa sukulaisten tai ystävien seurassa. Kaikkien asiakirjojen tulee olla kirjoitettu englanniksi, ja ne on otettava mukaan lähtöpäivänä satamassa tehtävään lähtöselvitykseen.

Esimerkkilomake on saatavilla täällä.
Lue lisää Ulkoministeriön sivuilta.

Passi- ja viisumivaatimukset

Varmista aina etukäteen, mitä passi- ja viisumivaatimuksia vierailukohteissa on. Voit olla suoraan yhteydessä ko. maan suurlähetystöön tai edustustoon tai selvittää asian matkatoimistostasi.

Kaikilla matkustajilla tulee olla matkustusasiakirjana passi (poikkeuksena matkat Schengen-alueella*). Passin tulee olla voimassa vähintään kuusi kuukautta risteilyn päättymisen jälkeen.

*Mikäli koko matkasi sijoittuu Schengen-alueelle, käy matkustusasiakirjaksi myös virallinen voimassa oleva henkilökortti (National ID Card).

Risteilykeskus suosittelee, että kaikilla risteilyillä matkustusasiakirjana käytetään passia, joka on voimassa vähintään kuusi kuukautta risteilyn päättymisen jälkeen.

Huom! USA:n viranomaismääräysten mukaisesti jokaisella maahan saapuvalla Suomen kansalaisella tulee olla oma, koneellisesti luettava passi ja siinä tulee olla digitaalinen valokuva. Passi on koneellisesti luettava kun sen tietosivun alalaidassa on kaksi tekstiriviä, joissa on passia koskevat tiedot merkittynä kirjaimin ja > -merkein. Tällaisella passilla voi matkustaa USA:han niin kauan kuin passi on voimassa ja muuten kunnossa. 26.10.2006 jälkeen myönnetyissä passeissa tulee lisäksi olla biotunniste, johon passin haltijan henkilötiedot on integroitu. Kaikki Suomessa myönnetyt uudet 5 vuoden ja vanhat 10 vuoden passit täyttävät nämä edellytykset. Useissa maissa (esim. USA) kaikki maahantulijat kuvataan ja heiltä otetaan sormenjäljet. Lentoyhtiöt ovat velvoitettuja EU-komission päätöksen perusteella antamaan tiettyjen maiden (mm. USA) maahantuloviranomaisille pääsyn jokaisen matkustajan varaus- ja lentotietoihin. Tietoja käytetään turvallisuustarkoituksiin. USA:n tulli- ja rajavartiolaitos (Department of Homeland Security / Customs and Border Protection) on ottanut käyttöön elektronisen hyväksymismenettelyn USA:han matkaavia varten.

Matkustajan tulee tehdä ESTA-hyväksyntä Internetin kautta viimeistään 72 tuntia ennen matkaansa. 8.9.2010 alkaen ESTA-hyväksyntä on maksullinen. Maksun suuruus on USD 21 ja se peritään luottokorttimaksuna hakemuksen yhteydessä. ESTA-hyväksyminen on voimassa kaksi vuotta tai lyhemmän ajan, mikäli passi vanhenee ennen sitä tai passin tiedot muuttuvat. ESTA-hyväksynnän puuttuessa voidaan matkustajilta evätä pääsy koneeseen. ESTA hakemuksen voi tehdä oheisen linkin kautta.

Nimesi kirjoitetaan matkalippuun juuri sellaisessa muodossa kuin se lukee passisi koneellisesti luettavassa osiossa (esim. Haemaelaeinen). Lennolle tai risteilylle lähtösi voidaan estää, mikäli lentolipussa on eri nimi kuin passissa. Joissakin maissa vaaditaan kuvallinen henkilöllisyystodistus, jos nouset maihin risteilyn aikana. Tähän tarkoitukseen soveltuu hyvin esimerkiksi valokopio passin kuvasivusta.

Force Majeure

Jos risteily tai luvatut palvelut peruuntuvat ennen matkan alkua johtuen olosuhteista, joihin ei voi vaikuttaa (Force Majeure), palauttaa varustamo matkan maksun asiakkaalle. Varustamo pidättää kuitenkin oikeuden veloittaa kohtuulliset kulut jo maksetuista tai toteutuneista palveluista. Kulut tarkistetaan tapauskohtaisesti. Force Majeure -tilanteissa varustamo tai kyseessä olevan palvelun toimittaja joutuu tilanteeseen, jota ei ole voitu estää tai ennustaa kaikista varmennustoimenpiteistä huolimatta. Näitä tilanteita ovat mm. sota tai sodanuhka, terroriteot tai niiden uhka, mellakat tai levottomuudet, lakot, luonnon- tai ydinkatastrofit, tulipalot, epäsuotuisat sääolosuhteet, terveysuhat ja epidemiat sekä muut olosuhteet, joihin emme voi vaikuttaa.

Jos matka on jo ehtinyt alkaa, on varustamo velvollinen tekemään tarpeelliset toimenpiteet, kuten auttamaan asiakasta kotiinpaluun järjestämisessä. Kulut jaetaan asiakkaan ja varustamon kesken. Muut lisäkulut kuten mahdolliset lisäyöpymiset jäävät asiakkaan maksettavaksi. Varustamo ei ota vastuuta tai maksa lisäkorvauksia tällaisessa tilanteessa, johon eivät voi vaikuttaa.

Reklamaatiot ja niiden määräajat

Jos koet, että et ole saanut sopimuksen mukaista palvelua, tulee sinun ilmoittaa siitä välittömästi. Ilmoita mahdollisista puutteista ja virheistä henkilökunnalle laivaan nousun jälkeen. Voit menettää reklamaatio-oikeuden, jos puutteista ei ilmoiteta laivalla. Reklamaatio toimitetaan Risteilykeskukselle aina kirjallisessa muodossa viimeistään kuukausi matkan päättymisen jälkeen. Jos reklamaatio koskee matkalaukun vahingoittumista laivalta pois viennin yhteydessä, tulee ilmoitus tehdä viimeistään 13 vrk matkan jälkeen. Risteilykeskus käsittelee reklamaation ja vastaa kirjallisesti 3 kuukauden kuluessa. Risteilykeskus ei ota vastaan muiden puolesta tehtyjä reklamaatioita. Reklamaation tulee olla yhden tai useamman matkalle osallistuneen allekirjoittama.

Palautukset käyttämättä jääneistä palveluista

Jos matkustaja ei käytä jotain maksamaansa palvelua, hänellä ei ole oikeutta maksun palautukseen.

Sopimuskumppani

NCL Corporation Ltd, Wiesbaden Office
Continental Europe Branch
Kreuzberge Ring 68 D- 65205 Wiesbaden, Germany

Välittävä matkatoimisto

Travel Specialist Group Oy – Risteilykeskus
Eerikinkatu 27, 00180 Helsinki

Travel Specialist Group Oy on Suomen matkatoimistoalan liitto ry:n jäsen numero 42212
Travel Specialist Groupin kaupparekisterinumero on 531.816.