« takaisin

Asiakasrekisteriseloste


Rekisterinpitäjä:

Travel Specialist Group Oy

Yritystunnus: 08720862

Toimilupanumeromme: KUVI 3685/00/Mj

 

Yhteystiedot:

Eerikinkatu 27 00180 Helsinki

puh. 020 1441 810

sähköposti sales@tsg.fi

 

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa:

Travel Specialist Group Oy

Rekisterit

Eerikinkatu 27 00180 Helsinki

puh. 020 1441 810

sähköposti mail@tsg.fi

 

 
Rekisterin nimi:

Travel Specialist Group Oy:n asiakasrekisteri Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus: Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on asiakaspalvelun ja asiakassuhteiden hoito. Rekisterin käyttötarkoituksia ovat rekisteröityneiden henkilöiden henkilötietojen ylläpito, palvelujen kehittäminen, asiakaspalvelun ja asiakassuhteiden hoitaminen. Henkilötietoja voidaan käyttää rekisterinpitäjän markkinointitarkoituksiin henkilötietolain mukaisesti.

 

Rekisterin tietosisältö:

- Etu- ja sukunimi

- Lähiosoite, postinumero ja

  toimipaikka

- Puhelinnumero

- Sukupuoli

- Syntymäaika niillä matkoilla, joissa se vaaditaan (esim. laivamatkat)

- Syntymäpaikka niillä matkoilla, joissa se vaaditaan esim. viisumin anomista varten

- Passin numero ja voimassaolotiedot niillä matkoilla, joissa se vaaditaan esim. viisumin     anomista varten

- Vakuutustiedot niillä matkoilla, joissa se vaaditaan esim. viisumin anomista varten

- Tiedot asiakkaan tilaamista palveluista, niiden toimittamisesta ja laskuttamisesta

 

Säännön mukaiset tietolähteet:

Rekisteriin kirjataan asiakassuhteen perusteella, muissa asiakaspalvelutilanteissa tai siihen liitytään tilaamalla sähköinen uutiskirje. Henkilötietoja voidaan kerätä asiakkaan päätelaitteista evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla.

 

Säännönmukaiset tietojen luovutukset:

Tietoja voidaan siirtää Euroopan unionin ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle, jos käyttäjän pyytämän palvelun tekninen toteuttaminen sitä edellyttää, tai jos se on muutoin välttämätöntä henkilötietolain pykälän 23 osien 2-5 mukaan. EU:n ulkopuolisilta yhteistyökumppaneilta edellytetään EU:n tietosuojakäytäntöjen täyttämistä. Palvelun toteuttamiseksi luovutetaan palvelun tarjoamisen kannalta välttämättömät tiedot palvelun tarjoajalle, esimerkiksi lentoyhtiöille ja hotelleille. Asiakkaan tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille myynti- tai markkinointitarkoituksiin ilman asiakkaan erikseen antamaa lupaa. Henkilötietoja voidaan luovuttaa myös viranomaisille voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa. Travel Specialist Group Oy voi siirtää rekisterin sisältämiä tietoja omiin suoramarkkinointirekistereihinsä myös asiakkuuden päättymisen jälkeen, ellei asiakas sitä kiellä.

 

Rekisterin suojauksen periaatteet:

Asiakastietoja ei säilytetä paperitulosteina. Rekisteri säilytetään salasanoin suojatuilla palvelimilla, jolloin niihin ei pääse käsiksi kukaan muu kuin rekisteristä vastaava Travel Specialist Group Oy:n nimetyt henkilöt. Rekisteriin tallennettuja tietoja ei luokitella salaisiksi.

 

Evästeiden käyttö:

Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka tallentuvat automaattisesti käyttäjän päätelaitteelle käyttäjän vieraillessa eri verkkosivustoilla. Evästeet sisältävät nimettömän, numeerisen tunnisteen, jonka avulla voidaan yksilöidä ja laskea sivustolla vierailevat eri selaimet. Myös mobiilisovelluksissa käytetään evästeitä vastaavaa numeerista tunnistetta. Evästeet ja muut vastaavat tekniikat eivät vahingoita käyttäjän päätelaitetta tai tiedostoja. Niitä ei voida käyttää virusten levittämiseen eivätkä ne mahdollista käyttäjän kovalevyllä olevien tietojen tutkimista. Verkkopalvelumme hyödyntää evästeitä, jotta voimme tarjota palvelumme mahdollisimman käyttäjäystävällisenä ja laadukkaana. Mikäli et halua Palvelun saavan tietoja evästeiden avulla, voit kieltää evästeet (useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen). Huomaa kuitenkin, että tällöin Internet-sivut ja/tai Palvelu ei välttämättä toimi häiriöittä.

 

Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus

Asiakkaalla on henkilötietolain mukainen oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää mail@tsg.fi osoitteeseen tai yrityksen postiosoitteeseen. Pyynnön on oltava kirjallinen ja allekirjoitettu. Asiakkaalla on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käsittely ja luovuttaminen suora-mainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia ekä markkina- ja mielipidetutkimuksia varten. Asiakkaalla on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ottamalla yhteyttä Travel Specialist Group Oy:hyn.