Tietosuojakäytäntö

Risteilykeskus noudattaa henkilötietojen käsittelyssä voimassa olevaa lainsäädäntöä. Risteilykeskukselle on erityisen tärkeää, että asiakkaiden oikeudet, etenkin oikeus henkilötietojen suojaan, toteutuvat EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) ja henkilötietolain mukaisesti.

Risteilykeskuksen asiakkailla on oikeus saada tietää heitä koskevien henkilötietojen käsittelyyn liittyvistä seikoista. Tällaisia oikeuksia ovat:

1. Tiedonsaanti
Asiakkaalla on oikeus saada tietoa henkilötietojen keräämisestä ja käsittelystä.

2. Tarkastusoikeus
Asiakkaalla on oikeus pyynnöstä tietää, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu, tai ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja.

3. Tiedon korjaaminen
Asiakkaalla on oikeus vaatia rekisterinpitäjää oikaisemaan, täydentämään tai poistamaan rekisterissä olevat henkilötiedot.

4. Kielto-oikeus
Asiakkaalla on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemään häntä koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä tai muuta suoramarkkinointia varten.

Mikäli asiakas haluaa käyttää oikeuksiaan, tulee hänen ottaa yhteyttä rekisterinpitäjään:

Travel Specialist Group Oy (Risteilykeskus)
Eerikinkatu 27
00180 Helsinki
Puh. 020 1441 810
Sähköposti: sales@tsg.fi

Asiakkaiden yksityisyyden kunnioittaminen on Risteilykeskukselle hyvin tärkeää. Haluammekin, että ymmärrät, kuinka henkilötietojasi käsitellään Risteilykeskuksen sisällä.

Risteilykeskuksen asiakas- ja markkinointirekistereiden tietosuojaselosteissa selvennetään, mitä tarkoituksia varten ja minkä tyyppisiä henkilötietoja Risteilykeskus kerää.

Tutustu tietosuoja- ja rekisteriselosteisiin!

Asiakasrekisterin tietosuoja- ja rekisteriseloste
Markkinointirekisterin tietosuoja- ja rekisteriseloste