Risteilykeskuksen lisä- ja erityisehdot

Lisä- ja erityisehdot koskevat Risteilykeskuksen varauksia.

Sopimuksen syntyminen ja maksuehdot

Matkasopimus syntyy, kun matkustaja tilattuaan matkan maksaa varausmaksun. Varausmaksu on 10 % matkan hinnasta. Varausmaksu on suoritettava 7 vuorokauden kuluessa matkan varaamisesta. Jos varaus tehdään online-varausjärjestelmässä, varausmaksu on suoritettava varauksen teon yhteydessä.

Loppumaksu tulee suorittaa viimeistään 28 vrk ennen matkan alkua. Mikäli matka varataan loppumaksun viimeisen maksupäivän jälkeen, koko matkan hinta on maksettava matkaa varattaessa.

Varaus- ja loppumaksun maksuehdot voivat joillakin erikoismatkoilla olla edellä mainittuja tiukemmat johtuen lentoyhtiöiden tai muiden palveluntarjoajien erityisehdoista. Maksuehdot ilmoitetaan ko. matkaohjelman yhteydessä. Reittilentopohjainen omatoimimatka tulee maksaa vuorokauden kuluessa matkan varaamisesta.

Maksut on suoritettava eräpäivään mennessä. Mikäli matkustaja ei suorita maksuja määräajassa, Risteilykeskuksella on oikeus peruuttaa matkavaraus ja purkaa sopimus ilman eri ilmoitusta.

Laivavierailujen maksuehdot

Laivavierailuille ilmoittautuminen on sitova. Laivavierailu maksetaan heti varauksen yhteydessä. Peruutuskulut ovat heti varauksen vahvistamisen jälkeen 100 %. Osallistujan nimeä ja tietoja ei ole mahdollista muuttaa enää sen jälkeen, kun vierailuun on alle kaksi viikkoa aikaa.

Matkaliput ja vahvistus

Lasku on vahvistus matkustajan varaamasta matkasta. Asiakkaan velvollisuus on matkaa varatessaan antaa nimitiedot niiden virallisessa muodossa eli kuten ne on kirjoitettu matkalla mukana olevan passin koneellisesti luettavassa osassa kuvasivun alalaidassa (esim. HAEMAELAEINEN HEIKKI). Mahdollinen yhdysetunimi tai yhdyssukunimi tulee ilmoittaa kokonaisuudessaan (toisia etunimiä ei tarvita). Nimitietoja ei voi muuttaa lipunkirjoituksen jälkeen.

Matkustajan on tarkistettava laskusta ja matkustusasiakirjoista hotelli-, laiva-/lento- ja matkustuspäivä- ja aikatietojen oikeellisuus sekä matkustajien tiedot (nimi, sukupuoli, lasten ikä ym.) ja ilmoitettava mahdollisista virheistä välittömästi matkan välittäneeseen matkatoimistoon tai Risteilykeskukseen.

Lentoliput ja muut asiakirjat toimitetaan matkustajille viimeistään 1-2 vk ennen matkaa. Kotimaassa postitse toimitetuista matkadokumenteista veloitetaan Risteilykeskuksen palveluhinnaston mukainen maksu. Matkadokumentteja ei postiteta ulkomaille.

Peruutusehdot

Peruutuksesta on aina ilmoitettava niin pian kuin mahdollista Risteilykeskukseen. Matkan loppumaksun maksamatta jättämisen ei katsota olevan matkan peruutus. Asiakkaan peruuttaessa matkavarauksensa katsotaan peruutusajankohdaksi se hetki, jolloin Risteilykeskus saa tiedon peruutuksesta. Peruutus tulee tehdä Risteilykeskuksen aukioloaikana arkisin klo 9.00–17.00 sähköpostitse.

Asiakas saa peruutusehdot viimeistään matkavahvistuksen yhteydessä. Peruutuskulut voivat olla varausmaksua suuremmat. Maksamalla varausmaksun asiakas sitoutuu noudattamaan Risteilykeskuksen lisä- ja erityisehtoja ja mahdollisessa peruutustapauksessa maksamaan peruutuskulut kokonaisuudessaan Risteilykeskukselle. Peruutuskulut erääntyvät 14 päivän kuluttua peruutuksen tekemisestä. Asiakkaan jättäessä peruutuskulut maksamatta kokonaan tai osittain annetussa määräajassa, eikä kahdesta (2) maksumuistutuksesta huolimatta maksa niitä, Risteilykeskuksella on oikeus periä saatava perintätoimiston kautta, jolloin perittävään summaan lisätään perintätoimiston korot ja kulut.

Peruutuskulut

Risteilykeskuksella on oikeus periä seuraavat peruutuskulut, kun matkustaja peruu matkan ennen matkan alkamista. Peruutuskulut vaihtelevat matkoittain ja ne ilmoitetaan matkaohjelman yhteydessä, jonka asiakas saa varausvahvistuksen mukana. Peruutuskulut ilmoitetaan myös internetsivuilla ko. matkan Lisätiedot-välilehdellä.

Reittilentopohjaisten opastettujen matkojen erityisluonteen vuoksi Risteilykeskus soveltaa kyseisiin matkoihin yleisten matkapakettiehtojen kohdasta 4.1. poikkeavia peruutuskuluja. Yleisten matkapakettiehtojen kohtia 4.2. ja 4.3. noudatamme kaikilla matkoillamme. Peruutuskulut ilmoitetaan matkaohjelman yhteydessä, jonka asiakas saa varausvahvistuksen mukana. Peruutuskulut ilmoitetaan myös internetsivuilla ko. matkan Lisätiedot-välilehdellä.

Reittilentopohjaisilla omatoimimatkoilla peruutusehdot ilmoitetaan varauksen teon yhteydessä. Peruutuskulut ovat yleensä lentolippujen kirjoittamisen jälkeen 95 % matkan hinnasta.

Välitettyjen teatteri-, konsertti-, pääsy- ym. lippujen osalta noudatamme tapahtuman järjestäjän peruutusehtoja. Lisäksi veloitetaan perityt palvelumaksut.

Matkan peruuntuessa toimitusmaksua ei palauteta.

Risteilykeskuksen toimistokulut ovat enintään 999 euroa maksavilla matkoilla 100 euroa/hlö. Vähintään 1000 euroa maksavilla matkoilla toimistokulut ovat 10 % matkan hinnasta, kuitenkin enintään 200 euroa/hlö.

Jos matkaa ei peruta eikä matkustaja saavu sovitulle lähtöpaikalle sovittuun aikaan tai jos hän ei voi osallistua matkaan siksi, ettei hänellä hänen vastuullaan olevista syistä ole matkaan tarvittavia asiapapereita, kuten voimassaolevaa passia, viisumia, henkilöllisyystodistusta, rokotustodistusta tai mahdollista negatiivista koronatestitodistusta, hänellä ei ole oikeutta maksun palautukseen.

Matkavakuutus ja muut tärkeät asiakirjat

Risteilykeskus ei ole vastuussa matkustajan matkalla tarvitsemista vapaaehtoisista vakuutuksista, vaan matkustaja vastaa itse vakuutusturvastaan ja sen kattavuudesta esim. peruutusturvan osalta. Tämän vuoksi Risteilykeskus kehottaa matkustajaa hankkimaan matkaa varten riittävän kattavan henkilöön ja omaisuuteen kohdistuvan sekä peruutusturvan sisältävän matkavakuutussuojan.

Matkustajan on matkanjärjestäjän antamia ohjeita noudattaen itse huolehdittava matkalla tarvitsemistaan asiakirjoista (mm. passi, viisumi, rokotustodistukset, koronatesti) sekä tarkistettava niiden ja matkalipun oikeellisuus ja vastaavuus toisiinsa. Matkustajan on tarkistettava myös kuljetusten aikataulut. Jos matkanjärjestäjä on täyttänyt tiedonantovelvollisuutensa, se ei vastaa matkustajalle aiheutuvasta vahingosta, mikäli matka estyy tai keskeytyy puutteellisten tai virheellisten matka-asiakirjojen (esim. rikkinäisen passin, negatiivisen koronatestitodistuksen) tai viisumin epäämisen tai puuttumisen vuoksi.

Matkustajan oikeus muuttaa sopimusta ja luovuttaa se toiselle

Matkustajalla on oikeus viimeistään 60 vuorokautta ennen matkan alkua muuttaa lähtöpäivää, matkakohdetta tai hotellia maksamalla alkuperäisen ja uuden matkan mahdollisen hinnanerotuksen lisäksi toimistokulut. Myöhempiä muutoksia voi matkanjärjestäjä pitää matkan peruutuksena ja uuden tilaamisena. Muutosmahdollisuus ei koske Hurtigruten-risteilyjä.

Muutoksista aiheutuvista kuluista vastaa matkustaja ja luovutuksesta luovuttaja sekä luovutuksensaaja yhteisvastuullisesti. Kulut voivat olla hyvin korkeita, mikäli esimerkiksi lentolippuun ei voi tehdä muutoksia ja on ostettava uusi lentolippu. Muutosoikeus ei koske normaalihintaisen matkan vaihtamista tarjoushintaiseksi. Tarjoushinnat koskevat vain uusia varauksia.

Matkanjärjestäjän peruutus- ja muutosoikeus

Risteilykeskuksen myynnissä olevien opastettujen matkojen toteuttamiseen vaaditaan vähimmäismäärä matkustajia. Vähimmäismatkustajamäärä ilmoitetaan matkaohjelman yhteydessä. Matkanjärjestäjällä on yleisten matkapakettiehtojen kohdan 10.1. perusteella oikeus peruuttaa matka, jos matkalle ei ole ilmoittautunut sen toteuttamisen edellyttämää matkustajamäärää. Peruuttamisesta ilmoitetaan yleisten matkapakettiehtojen kohdan 10.1. mukaan.

Hinnat ja hintamuutokset

Risteilykeskuksen hinnat on annettu euroina, ellei muuta ole mainittu. Hinnat ovat voimassa toistaiseksi. Risteilykeskus pidättää oikeuden hinnanmuutoksiin ennen asiakkaan maksettua matkan varausmaksua. Sopimuksen syntymisen jälkeen Risteilykeskuksella on oikeus muuttaa hintaa yleisten matkapakettiehtojen kohdan 8. mukaisesti. Risteilykeskuksella on myös oikeus alentaa internetsivuilla ilmoitettuja hintoja. Uusi hinta ei koske ennen hinnan alennusta varattuja matkoja.

Hintaan sisältyvät vain ne palvelut, jotka on mainittu kunkin matkan Hintaan sisältyy -kohdassa. Lentolipun hintaan sisältyy kaikki ne verot ja viranomaismaksut, jotka on mahdollista etukäteen maksaa lipunkirjoitushetkellä. Matkustaja on velvollinen maksamaan mahdolliset muut maksut matkan aikana (mm. joissakin maissa paikan päällä maksettava lentokenttävero). Lentoyhtiöt saattavat periä erillistä lisämaksua mm. ruumassa kuljetettavasta matkatavarasta, lähtöselvityksestä palvelutiskillä, tarjoilusta lennolla ja muista lisäpalveluista. Lentolipustasi löydät tiedot sallitusta matkatavaramäärästä. Tutustu kyseisen lentoyhtiön lisämaksuihin ennen matkalle lähtöäsi. Lentoyhtiöt saattavat muuttaa hintoja matkan varaamisen jälkeen. Lentoyhtiön hinnanmuutokset saattavat vaikuttaa myös maksamattomiin (kirjoittamattomiin) lentolippuihin. Kun lentolippu on maksettu ja kirjoitettu, eivät hinnanmuutokset enää vaikuta lipun hintaan.

Palautukset käyttämättä jääneistä palveluista

Jos matkustaja ei käytä jotain maksamaansa palvelua tai käyttää sen vain osittain, hänellä ei ole oikeutta maksun palautukseen.

Paluumatka

Jos asiakas jättää käyttämättä menolennon, peruuttaa useimmat lentoyhtiöt paluulennon automaattisesti eikä sitä voi käyttää. Tällaisissa tapauksissa tulee olla yhteydessä Risteilykeskukseen, jotta voidaan varmistaa onko paluulento käytettävissä. Risteilykeskuksen toimiston aukiolon ulkopuolella tulee olla yhteydessä suoraan lentoyhtiöön.

Matkustaja on velvollinen tarkistamaan matkakohteessa paluumatkan aikataulun hyvissä ajoin. Mikäli matkustaja aikoo saapua paluupäivänä alkuperäisestä sopimuksesta poikkeavalla kuljetuksella paluukuljetuksen lähtöpaikkaan (lentokenttä, satama tmv.), hän on velvollinen ottamaan yhteyttä Risteilykeskuksen edustajaan viimeistään lähtöä edeltävänä päivänä. Jos matkustaja laiminlyö ilmoittamisen ja myöhästyy kuljetusvälineestä, hän joutuu itse vastaamaan paluukuljetuksen kustannuksista.

Ryhmät

Ryhmien varaus-, maksu- ja peruutusehdot saattavat poiketa edellä mainituista ehdoista ja ne ilmoitetaan viimeistään matkavahvistuksen yhteydessä. Ryhmänkerääjä/matkanjohtaja on matkustajien yhdyshenkilö, jollei muuta ole sovittu. Yhdyshenkilöllä on oikeus sopia matkajärjestelyistä matkanjärjestäjän kanssa ryhmän muita matkustajia sitovasti. Yhdyshenkilö vastaasiitä, että ryhmän jäsenet saavat tiedon matkaehdoista ja muista sovituista asioista.

Riskit matkakohteissa

Matkakohteessa mahdollisesti ilmenevistä riskeistä saat lisätietoa Ulkoministeriöstä tai Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta.

Henkilötietojen käsittely

Risteilykeskus käsittelee asiakkaiden henkilötietoja myös toteuttaakseen markkinointiviestintää. Asiakas voi halutessaan milloin tahansa kieltäytyä vastaanottamasta Risteilykeskukselta markkinointiviestintää ja tarjouksia ottamalla yhteyttä Risteilykeskukseen.

Pyydämme tutustumaan Tietosuojakäytäntöömme, josta löytyy kaikki tiedot henkilötietojen käsittelystä.

Verkkokauppa ja esitteet

Risteilykeskus ei vastaa painetussa materiaalissa ja kotisivulla esiintyvien ulkoisten linkkien tietosisällöstä. Risteilykeskus ei vastaa paino- tai lyöntivirheistä.

Vastuullinen matkanjärjestäjä

Risteilykeskuksen matkoilla vastuullinen matkanjärjestäjä on:
Travel Specialist Group Oy/Risteilykeskus
Eerikinkatu 27, 00180 Helsinki
Yritystunnus: 0872086-2

Kaupparekisterinumero: 531.816.
Travel Specialist Group Oy on Suomen matkatoimistoalan liitto ry:n jäsen numero 42212.

Vakuus

Travel Specialist Group Oy on antanut Suomessa Kilpailu- ja kuluttajavirastolle toiminnastaan vakuuden. Kilpailu- ja kuluttajaviraston vakuusrekisterinumeromme on 3685/00/Mj.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto
Siltasaarenkatu 12 A
00530 Helsinki
puhelin: 029 505 3000
s-posti: kirjaamo@kkv.fi